Prechodová animácia | dovozyaut.sk
sep. 9, 2019

Na Slovensku sa nie vždy jazdilo po pravej strane.

organizacia dopravy - blog Dovozy aut zo zahranicia | dovozyaut.sk

Presne 18. marca 1939 došlo už v samostatnom slovenskom štáte k zmene organizácie dopravy. Začalo sa jazdiť vpravo. Dovtedy sme jazdili v ľavosmernej premávke tak ako vo Veľkej Británii. Nemci síce zmenu urýchlili, ale plánovaná bola už dávno.

Po vzniku Československej republiky v rokoch v roku 1918 sa v krajine jazdilo po ľavej strane ako predtým v Rakúsko-Uhorsku. Po prvej svetovej vojne sa takto jazdilo nielen v Československu, Rakúsku, Maďarsku a Juhoslávii, ale aj v Portugalsku a Luxembursku.

O zjednotení cestnej premávky sa začalo hovoriť na parížskej konferencii v roku 1926. Predpokladá sa, že príčinou úvah o zmene na pravostrannú premávku u nás bola orientácia prvej republiky na Francúzsko, kde sa týmto spôsobom jazdilo. Vpravo jazdili aj autá v Nemecku.

Stály výbor Národného zhromaždenia republiky Československej sa 11. novembra 1938 uzniesol na Opatrení č. 275/1938, zverejnenom v Zbierke zákonov a nariadení. Podľa opatrenia sa 1. mája 1939 malo začať v celej republike jazdiť vpravo. Prípravy na zmenu úpravou vozidiel a osádzaním značiek mali prebiehať do konca apríla 1939. 

K tomu, že sa začalo jazdiť vpravo skôr, prispelo rozdelenie republiky a obsadenie Čiech a Moravy vojskami nacistického Nemecka 15. apríla 1939. O zavedení pravostrannej premávky rozhodlo stručné nariadenie vrchného veliteľa nemeckej armády Walthera von Brauchitscha.

Na Slovensku sa s cestnou dopravou na pravej strane začalo 17. marca 1938 najskôr v Bratislave ihneď po vzniku slovenského štátu. Na celom území republiky sa zavedenie pravostrannej premávky ukončilo v roku 1941.

V súčasnosti majú ľavostrannú premávku v Európe len ostrovné štáty ako je Veľká Británia, Írsko, Cyprus a Malta.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.