Prechodová animácia | dovozyaut.sk
aug. 13, 2019

Ako sa správať pri dopravnej nehode?

Ako sa správať pri dopravnej nehode - blog Dovozy áut zo zahraničia | dovozyaut.sk

Ako sa správať pri dopravnej nehode?

Správanie pri dopravnej nehode sa dá popísať do niekoľkých jednoduchých odporúčaní, ktoré môžu slúžiť ako určitá kostra pre riešenie. Racionálne správanie pri dopravnej nehode by v prvom rade malo byť také, aby ste ako záchranca nebol sám ohrozený a mohol tak pomôcť ostatným.

Správanie pri dopravnej nehode

V dnešnej dobe vznikajú autonehody prakticky denne. Je teda vysoká pravdepodobnosť, že sa s nejakou nehodou stretnete či už ako jej účastník, alebo len ako náhodný svedok.Vždy je ale potrebné vedieť, čo v takej chvíli robiť. Situácie sú rôzne a je ich nepreberné množstvo. Ťažko sa teda dá napísať konkrétny postup, ako sa zachovať, keď sa stane autonehoda. Vždy bude potrebná istá dávka improvizácie. Čo ale vždy zostáva základom, je vaša vlastná bezpečnosť. Vždy majte na pamäti, že na prvom mieste je váš život a vaše zdravie. V blízkosti havarovaného vozidla nefajčite a nepoužívajte otvorený oheň. Vzhľadom k možnému úniku pohonných hmôt by hrozilo riziko vzniku požiaru vozidla.


Správanie pri dopravnej nehode - ako svedok

- Zastavte svoje vozidlo v dostatočnej vzdialenosti od miesta nehody.
- Ak nie ste v aute sami, v rýchlosti si rozdeľte úlohy. Uistite sa, že máte pri sebe mobilný telefón!
- Ako vystúpite z auta, rozsvieťte výstražné svetlá a oblečte si reflexnú vestu.
- Výstražným trojuholníkom označte viditeľne a v dostatočnej vzdialenosti miesto nehody. Ak ste nútení prechádzať cez pozemnú komunikáciu, vždy sa rozhliadnite!
- Vezmite si lekárničku (ak máte, tak aj hasiaci prístroj).
- Vydajte sa obhliadnuť situáciu k havarovanému autu. Napriek tomu stále zachovávajte opatrnosť a zbytočne neriskujte!
- V havarovanom aute vypnite motor, zhasnite svetlá, zatiahnite ručnú brzdu (alebo skúste inak zaistiť auto proti pohybu) a skontrolujte stav pasažierov. Pozrite sa v okolí, či niekto z pasažierov pri nehode nevypadol z vozidla.
- Zavolajte pomoc. Buď RZP (155), alebo linku tiesňového volania (112). Počas hovoru s dispečerom by ste mu mali povedať nasledujúce informácie: svoje meno, čo sa stalo, miesto nehody, popísať situáciu na mieste nehody, informovať o počte zranených a o vážnosti a type ich zranenia. Ak sa nehoda stala na diaľnici, povedzte v akom smere a na ktorom kilometri (napríklad na D1 v smere z Brna na Prahu na 98 kilometri). Hovor nikdy sami neukončujte a riaďte sa inštrukciami dispečera.
- Poskytnite zraneným prvú pomoc (ďalej len PP):
- Ak je to možné, pokúste sa zranených dostať z auta a postupujte pri ich ošetrovaní podľa pravidiel poskytovania PP.
- Uistite sa, že na mieste kde chcete ranených ošetrovať, nehrozí ani vám, ani im, žiadne nebezpečenstvo.
- Zranených ošetrujte vždy postupne, podľa vážnosti ich zranenia. Nejzávažnejšie ranených ošetrujte ako prvých.
- Aj keď má niekto z pasažierov len ľahké zranenia, požiadajte ho, aby zostal pri vás a nikam sa nevzďaľoval. Aj keď nie je závažne poranený, môže byť v šoku a zmätený - mohlo by mu hroziť ďalšie nebezpečenstvo, keby nečakane vstúpil do vozovky. Alebo môže mať vnútorné zranenia, ktoré sa môže s časovým odstupom náhle prejaviť.
- Stav zranených neustále sledujte. Môže sa náhle zmeniť a ich ďalší osud bude závisieť od rýchlosti vašej reakcie.
- Takto vyčkajte príchodu záchranných zložiek a ďalej sa riaďte ich pokynmi.


Správanie pri dopravnej nehode - ako účastník

To, ako sa môžete zachovať v úlohe účastníka, značne závisí na vašom aktuálnom zdravotnom stave. Ak ste toho len trochu schopní, potom vypnite motor, zhasnite svetlá a pokúste sa zistiť, aká je okolitá situácia. Zavolajte si pomoc. Pokúste sa pomôcť ostatným účastníkom dopravnej nehody - pomôžte im vystúpiť z vozidla (pokiaľ to ide), poskytnite im PP, ukľudňujte ich a počkajte príchodu RZP.


Správanie pri dopravnej nehode - poznámky na záver

Ak máte podozrenie na poranenie chrbtice a stav a okolnosti vás nenútia hýbať so zraneným, potom ho nechajte v pozícii, v ktorej je a len pravidelne kontrolujte, či dýcha. Majte ale na pamäti, že zachovanie jeho životných funkcií (= resuscitácia) má prednosťpred poranením chrbtice.

Ak sa domnievate, že by vám pri poskytnutí PP mohlo hroziť nebezpečenstvo, PP neposkytujte. Len označte miesto nehody, zavolajte pomoc a postupujte podľa inštrukcií dispečera.

Ak prechádzate okolo miesta nehody, kde už záchranné zložky zasahujú, znížte rýchlosť a dodržujte plynulosť prevádzky.

Ak sa ocitnete v situácii, kedy budete svedkami dopravnej nehody, neváhajte a pokúste sa zraneným pomôcť. Napriek tomu ale nikdy nezabúdajte na svoje vlastné bezpečie. Používajte ochranné pomôcky, ktoré sú vám k dispozícii v autolekárničke (rukavice, resuscitačné rúško) a hlavne zachovajte kľud.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.