Na Slovensku sa nie vždy jazdilo po pravej strane.

Na Slovensku sa nie vždy jazdilo po pravej strane.

Presne 18. marca 1939 došlo už v samostatnom slovenskom štáte k zmene organizácie dopravy. Začalo sa jazdiť vpravo. Dovtedy sme jazdili v ľavosmernej premávke tak ako vo Veľkej Británii. Nemci síce zmenu urýchlili, ale plánovaná bola už dávno.

 

Po vzniku Československej republiky v rokoch v roku 1918 sa v krajine jazdilo po ľavej strane ako predtým v Rakúsko-Uhorsku. Po prvej svetovej vojne sa takto jazdilo nielen v Československu, Rakúsku, Maďarsku a Juhoslávii, ale aj v Portugalsku a Luxembursku.

O zjednotení cestnej premávky sa začalo hovoriť na parížskej konferencii v roku 1926. Predpokladá sa, že príčinou úvah o zmene na pravostrannú premávku u nás bola orientácia prvej republiky na Francúzsko, kde sa týmto spôsobom jazdilo. Vpravo jazdili aj autá v Nemecku.

 

Stály výbor Národného zhromaždenia republiky Československej sa 11. novembra 1938 uzniesol na Opatrení č. 275/1938, zverejnenom v Zbierke zákonov a nariadení. Podľa opatrenia sa 1. mája 1939 malo začať v celej republike jazdiť vpravo. Prípravy na zmenu úpravou vozidiel a osádzaním značiek mali prebiehať do konca apríla 1939.

 

K tomu, že sa začalo jazdiť vpravo skôr, prispelo rozdelenie republiky a obsadenie Čiech a Moravy vojskami nacistického Nemecka 15. apríla 1939. O zavedení pravostrannej premávky rozhodlo stručné nariadenie vrchného veliteľa nemeckej armády Walthera von Brauchitscha.

Na Slovensku sa s cestnou dopravou na pravej strane začalo 17. marca 1938 najskôr v Bratislave ihneď po vzniku slovenského štátu. Na celom území republiky sa zavedenie pravostrannej premávky ukončilo v roku 1941.

 

V súčasnosti majú ľavostrannú premávku v Európe len ostrovné štáty ako je Veľká Británia, Írsko, Cyprus a Malta.

 


Team Dovozy Áut